Klientský program

Sleva až 50% Z DOPLATKU na recept. PRO KAŽDÉHO. KAŽDÝ DEN.

Snažíme se Vám přinášet co nejdostupnější péči, a  proto všem členům klientského programu poskytujeme slevu až polovinu z doplatku na léky na recept.

Slevu až polovinu z doplatku může uplatnit kterýkoli držitel klientské karty.

Sleva je poskytována automaticky po předložení klientské karty ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické prostředky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé klientské karty při výdeji léků nebo zdravotnických prostředků dostupných na lékařský předpis. Plnou výši slevy nelze poskytnout v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které jsme vynaložili na jeho pořízení. Výše doplatku pacienta je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu tak, aby nedošlo k porušení právních předpisů. 

Poskytnutí slevy lze ověřit na účtence, případně na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR či SÚKL, kde v sekci léky naleznete informace o regulovaném doplatku Vámi zvolených léčiv.

Díky našemu klientskému programu máte vždy jistotu, že zaplatíte doplatek v nejnižší možné výši. 

Autor: Lékárna Lety